IPY Logo

Puhelinosuuskunta IPY:N ROOLI


Liiketoimintasiirron ja tytäryhtiön sulautumisratkaisun myötä Puhelinosuuskunta IPY:n roolina on toimia jäsentensä edunvalvojana ja alueellisen teletoimintamallin edistäjänä Ylä-Savossa sekä hallinnoida omistamiaan kiinteistöjä ja varallisuutta. Kaisanet Oy:n toimintaan Puhelinosuuskunta IPY vaikuttaa omistajana hallinnon kautta.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOKSET


Puhelinosuuskunta IPY:n toimintaympäristössä tapahtui merkittäviä muutoksia vuoden 2011 aikana. Vuonna 2010 tehtyjen päätösten ja sopimusten mukaisesti tytäryhtiön, Iisalmen Puhelin Oy:n ICT-liiketoiminta siirrettiin 1.1.2011 lukien Iisalmen Puhelin Oy:n ja Kainuun Puhelinosuuskunnan yhteisesti perustamalle Kaisanet Oy:lle. Historiallisella maakuntarajan ylittävällä yritysjärjestelyllä arvioidaan saatavan tulevaisuudessa parhaat edellytykset kilpailukykyisten ICT-palvelujen alueelliseen tuottamiseen. Iisalmen Puhelin Oy:n henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä uuteen yhtiöön.

Liiketoiminnan siirtymisen johdosta Iisalmen Puhelin Oy:n toiminnallinen rooli muuttui oleellisesti ja muutoksen johdosta Puhelinosuuskunta IPY:n ja Iisalmen Puhelin Oy:n hallitukset allekirjoittivat 19.5.2011 sulautumissuunnitelman Iisalmen Puhelin Oy:n sulauttamisesta Puhelinosuuskunta IPY:yn. Sulautuminen toteutui 31.10.2011.